połączenia w konstrukcjach stalowych

Z uwagi na oprogramowanie, którym dysponujemy możemy weryfikować połączenia wykonstruowane w programach do detalizacji konstrukcji stalowych (np. Tekla Steel czy Advance Steel). Możliwości przenoszenie geometrii pomiędzy programami daje duże możliwości.

.Czym są połączenia w konstrukcjach stalowych?

 

Konstrukcje stalowe wykonuje się z profili stalowych, które łączone są pomiędzy sobą za pomocą połączeń. Mniejsze elementy (elementy pojedyncze) łączy się w większe zespoły (elementy wysyłkowe) zazwyczaj za użyciu połączeń spawanych. Większe zespoły po transporcie na plac budowy są zazwyczaj łączone pomiędzy sobą przy użyciu połączeń śrubowych.

Podział na elementy wysyłkowe podyktowany jest dopuszczalnymi gabarytami transportowymi, aby bez problemu dostarczyć konstrukcję na plac budowy (montażu).
Profile stalowe to np. blachy, dwuteowniki (I, IPE, HEA, HEB, HEM), rury okrągłe, rury kwadratowe i prostokątne, ceowniki, kątowniki. Profile stalowe występują w różnych rozmiarach.

Występują też profile stalowe spawane z blach – blachownice.
Obecnie najczęściej wykonuje się dwa rodzaje połączeń w konstrukcjach stalowych: połączenia spawane oraz połączenia śrubowe.
Dzięki naszej wiedzy i zaawansowanemu oprogramowaniu jesteśmy w stanie obliczyć najbardziej skomplikowane połączenia w konstrukcjach stalowych.

 

.Jak projektuje się połączenia w konstrukcjach stalowych?

 

Najpierw musimy określić miejsca, w których podzielimy konstrukcję na elementy wysyłkowe. Robimy to uwzględniając geometrię konstrukcji, możliwości transportowe elementów, przebieg sił wewnętrznych, proces montażu konstrukcji na placu montażu.

Po określeniu połączeń określany siły wewnętrzne działające w danym miejscu w konstrukcji. Znając geometrię łączonych elementów i siły przystępujemy do konstruowania połączenia. Geometrię połączenia określamy maksymalnie prostą do wykonania w wytwórni oraz aby połączenie było maksymalnie łatwe do wykonania w warunkach placu budowy. Tu bazujemy na naszym wieloletnim doświadczeniu.

Po określeniu geometrii generujemy model obliczeniowy w programie Idea Statica. Program ten umożliwia analizę węzłów konstrukcji przy użyciu metody obliczeniowej CBFEM. Program umożliwia analizę najbardziej skomplikowanych węzłów.
Po analizie w programie Idea Statica określamy ostateczną geometrię i taką też stosujemy w dokumentacji.

.sprawdź naszą usługę projektowania połączeń w konstrukcjach stalowych

.Inne możliwości połączeń w konstrukcjach stalowych

 

Z uwagi na oprogramowanie, którym dysponujemy możemy też weryfikować połączenia wykonstruowane w programach do detalizacji konstrukcji stalowych (np. Tekla Steel czy Advance Steel). Możliwości przenoszenie geometrii pomiędzy programami daje duże możliwości.

 

.Wybrane typy połączeń w konstrukcjach stalowych

 

Połączenia w narożach ramy, połączenie słup – rygiel, połączenie rygli pomiędzy sobą, połączenie stężeń, elementów stężających, połączenia belek.

.zadaj nam pytanie

Czas realizacji zależy od wielkości wymagań i skali projektu inwestycyjnego. Projekty konstrukcji wykonane przez nas są wyjątkowo dokładne.
Dowiedz się więcej wysyłając nam wiadomość:

9 + 13 =