publikacje

„Nauka jest jak niezmierne morze. Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony.” – Stefan Żeromski
Projekty wielobranżowe z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę

Projekty wielobranżowe z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę

Dzięki naszej wiedzy i potencjałowi możemy zaprojektować każdy obiekt budowlany i uzyskać na niego decyzję o pozwoleniu na budowę. W trakcie budowy możemy nadzorować prace przy jego wznoszeniu oraz pomóc Inwestorowi w procesie odbioru obiektu przez Nadzór …

Lekkie obudowy

Lekkie obudowy

Rozwój technologii sprawił, że dziś możemy używać lekkich paneli osłonowych z wypełnieniami z pianki, wełny mineralnej lub styropianu .Czym są lekkie obudowy?   Lekka obudowa to system paneli dachowych i ściennych wraz z niezbędnymi akcesoriami. Tradycyjnie...

Projekty budowlane konstrukcji

Projekty budowlane konstrukcji

Projekty budowlane konstrukcji to trudna i odpowiedzialna praca jednak nagrodą jest satysfakcja z kreowania rzeczywistości, która nas i otacza i nam służy. .Czym są projekty budowlane konstrukcji?   Zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane wykonywanie obiektu budowlanego...

Rozbiórka

Rozbiórka

Coś istniało, służyło ludziom, wysłużyło się i tak wypełnił się cykl życia obiektu budowlanego. Teraz na to miejsce można projektować coś nowego. .Coś się kończy, coś się zaczyna     Wszystko ma swój cykl życia, dotyczy to także obiektów budowlanych....

Konstrukcje żelbetowe

Konstrukcje żelbetowe

Konstrukcje żelbetowe zapewniają dowolność kształtów i form konstrukcji, to daje duże możliwości w projektowaniu nowoczesnych budynków i innych obiektów budowlanych. .Co to jest konstrukcja żelbetowa?   Według Wikipedii żelbet (żelazobeton) – kompozyt...

Połączenia w konstrukcjach stalowych

Połączenia w konstrukcjach stalowych

Z uwagi na oprogramowanie, którym dysponujemy możemy weryfikować połączenia wykonstruowane w programach do detalizacji konstrukcji stalowych (np. Tekla Steel czy Advance Steel). Możliwości przenoszenie geometrii pomiędzy programami daje duże możliwości. .Czym są...

Projekt domu jednorodzinnego

Projekt domu jednorodzinnego

Na podstawie pełnomocnictwa możemy reprezentować Inwestora w Wydziale Architektury i Budownictwa i uzyskać dla niego decyzje o pozwoleniu na budowę. .Czym są adaptacje projektów typowych domów jednorodzinnych? Wiele osób marzy o własnym domu. To piękne marzenie. Jak...

Kierownik budowy domu jednorodzinnego

Kierownik budowy domu jednorodzinnego

Kierownik budowy domu jednorodzinnego wymaga współpracy z wieloma ludźmi na różnych płaszczyznach aby doprowadzić budowę do szczęśliwego końca w dobrej atmosferze i wzajemnym szacunku. .Kim jest kierownik budowy domu jednorodzinnego?     Funkcję kierownika...

Konstrukcje stalowe

Konstrukcje stalowe

Wraz z rozwojem metalurgii i opracowaniem nowocześniejszych metod produkcji stali konstrukcje stalowe zaliczyły potężny rozwój na przestrzeni ostatnich 200 lat. .Czym jest konstrukcja stalowa? Podając za Wikipedią: stal – stop żelaza z węglem, plastycznie obrobiony i...

Konstrukcje żelbetowe prefabrykowane

Konstrukcje żelbetowe prefabrykowane

Konstrukcje żelbetowe prefabrykowane stosuje się wszędzie tam, gdzie jest potrzebne przekrycie większych rozpiętości jak np. hale, gdzie liczy się czas realizacji, a z różnych przyczyn, np. ochrony przeciwpożarowej, użycie konstrukcji stalowej jest ekonomicznie...

Nadzór inwestorski

Nadzór inwestorski

Nadzór inwestorski wymaga współpracy z wieloma ludźmi na różnych płaszczyznach aby doprowadzić budowę do szczęśliwego końca w dobrej atmosferze i wzajemnym szacunku. Kim jest inspektor nadzoru inwestorskiego?     Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego...