Rozbiórka

Coś istniało, służyło ludziom, wysłużyło się i tak wypełnił się cykl życia obiektu budowlanego.
Teraz na to miejsce można projektować coś nowego.

.Coś się kończy, coś się zaczyna

 

 

Wszystko ma swój cykl życia, dotyczy to także obiektów budowlanych. Uwielbiam stare przemysłowe budynki. Kiedyś tętniące życiem, zaprojektowane i zbudowane po to aby służyć ludzkości. Teraz często opuszczone, zniszczone, mają w sobie jakąś tajemnicę. Co w nich się działo? Do czego służyło to czy tamto pomieszczenie, do czego służyły jakieś dziwne elementy wystające ze ścian? Dlaczego i po co to kiedyś ktoś je zbudował?

Czasami mam możliwość oglądnięcia takich starych obiektów, świadków minionych czasów. Zawsze to jest dla mnie interesujące, choć bardzo często też smutne, że to, co ktoś kiedyś budował, cieszył się z tego, włożył w to mnóstwo pracy i wysiłku właśnie teraz dociera do kresu swoich dni. Często koszt uratowania obiektu budowlanego przewyższa jego wartość, często obiekty są pozostawione przez wiele lat, nieużywane, aż czas zrobi swoje i właściciel podejmuje decyzję, że już czas na rozbiórkę.

 

.Sprawy formalne

 

 

Generalnie warto wiedzieć, że rozbiórka jakiegokolwiek obiektu budowlanego wymaga pozwolenia na rozbiórkę, za wyjątkiem obiektów zwolnionych z tego obowiązku. Skąd się o tym dowiedzieć czy potrzebne jest pozwolenie na rozbiórkę, czy zgłoszenie czy też nic nie jest potrzebne? Nic nie jest potrzebne dla małych obiektów, których budowa nie wymaga pozwolenia na budowę. Na całą resztę wymagane jest pozwolenie na rozbiórkę. Jeżeli jednak obiekt budowlany, budynek jest niższy niż 8m, stoi w odległości od granicy działki większej niż połowa jego wysokości oraz nie jest rejestrze zabytków albo w strefie ochrony konserwatorskiej to wtedy wymagane jest tylko zgłoszenie.

Najlepiej na początku procedury skonsultować temat rozbiórki z uprawnionym projektantem lub właściwym urzędem.
Bardzo często zdarza się, że właściciele działek mają na nich nieużywane od wielu lat budynki gospodarcze, które swoim złym stanem technicznym zagrażają bezpieczeństwu ludzi i mienia. Często wtedy Właściciel staje przed wyborem czy zostawić obiekt, czy remontować go czy też rozebrać. Pozostawienie obiektu jest zbyt niebezpieczne gdyż grozi niekontrolowanym zawaleniem lub uszkodzeniem, a odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez obiekt budowlany spoczywa na jego właścicielu. Dla przykładu ze starego, zniszczonego obiektu dosyć łatwo może spaść dachówka.

Co jak spadnie np. na czyjś samochód? Właściciel będzie musiał ponieść koszty naprawy. Uszkodzone mienie to stosunkowo mały problem. Co stanie się jeśli obiekt w złym stanie technicznym pozbawi zdrowia lub życia człowieka? To często nieodwracalne szkody, dlatego należy podejmować działania: albo remontować, utrzymywać w dobrym stanie obiekty budowlane albo zadecydować o ich rozbiórce.

.sprawdź naszą usługę projektowania rozbiórek

.Uzyskiwanie pozwolenia

 

Na początku procedury uzyskiwania pozwolenia na rozbiórkę sprawdzamy czy możemy zrezygnować z decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę na rzecz zgłoszenia, które z definicji jest formą uproszczoną. Sprawdzamy wysokość obiektu, jego umiejscowienie przy granicy działki, strefy ochrony konserwatorskiej, rejestr zabytków. Te dane powiedzą nam czy możemy przygotować zgłoszenie czy też pełną procedurę decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę.

Jeśli zgłoszenie to przygotowujemy dokumentację, zgłaszamy i przystępujemy do rozbiórki. Jeśli jednak nasz przypadek to decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę to oprócz przygotowania dokumentacji i uzyskania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę konieczna jest procedura analogiczna jak przy decyzji o pozwoleniu na budowę. Czyli w przypadku rozbiórki Inwestor musi zatrudnić Kierownika Rozbiórki oraz uzyskać dziennik rozbiórki.

 

.Rozbiórka – finalny etap

 

Zakończenie rozbiórki musi zostać odnotowane w Nadzorze Budowlanym w przypadku decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę, a w każdym przypadku w księgach wieczystych, że obiekt już nie istnieje oraz w urzędzie gminy, aby nie płacić od niego podatku od nieruchomości. Poinformowanie odpowiednich instytucji póki co spoczywa na Inwestorze.

Po wstępnej analizie rozeznaliśmy już procedurę administracyjną, jaka nas obowiązuje. Co zatem dalej? Koniecznym jest wizyta na działce i w obiekcie przeznaczonym do rozbiórki. Sprawdzamy i opisujemy stan techniczny obiektu, wiek, parametry, powierzchnia zabudowy, wysokość, kubaturę. W samej dokumentacji do pozwolenia na rozbiórkę podajemy te parametry, a także umiejscowienie obiektu, odległości od granic działki i innych obiektów, określamy zagrożenia, jakie mogą pojawić się podczas rozbiórki w tym ich lokalizację i czas wystąpienia.

Jeśli jest taka konieczność w przypadku skomplikowanych obiektów budowlanych wykonujemy projekt rozbiórki, który uwzględnia demontaż poszczególnych elementów obiektu w bezpieczny sposób zapewniając cały czas stabilność konstrukcji, tak, żeby nie doszło do niekontrolowanego zawalenia się obiektu.

 

.Materiały niebezpieczne

 

Bardzo ważnym elementem dokumentacji jest też określenie występowania materiałów niebezpiecznych, jak np. wyrobów z azbestu czy materiałów bitumicznych. Zawsze podajemy sposób utylizacji materiałów niebezpiecznych. W dokumentacji zawieramy także informacje na temat prowadzenia robót rozbiórkowych oraz zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia.

Przy składaniu wniosku do urzędu należy także pamiętać o przedstawieniu zgody właścicieli obiektu na jego rozbiórkę.
Następnym krokiem jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę lub zgłoszenie rozbiórki. Po tym etapie nie pozostaje już nic innego jak rozebrać obiekt budowlany i uporządkować po nim teren.
Coś istniało, służyło ludziom, wysłużyło się i tak wypełnił się cykl życia obiektu budowlanego. Teraz na to miejsce można projektować coś nowego.

.zadaj nam pytanie

Czas realizacji zależy od wielkości wymagań i skali projektu inwestycyjnego. Projekty konstrukcji wykonane przez nas są wyjątkowo dokładne.
Dowiedz się więcej wysyłając nam wiadomość:

14 + 4 =